Royalties Odense er for dig, der drømmer om at gøre kulturbranchen til en levevej – og som ønsker at sætte skub i udviklingen af Odense som en levende kulturby.

Royalties Odense er en genfødsel af Odense Makers (2016-2019), og selvom navnet og farverne er nye, er formålet det samme – at inspirere og klæde unge odenseanere og fynboer på til at arbejde professionelt med kultur, events og iværksætteri. Målet er et lokalforankret forløb, der bygger bro mellem områdets kulturaktører, erhvervsliv og unge ildsjæle.

På forløbet bliver kultur og iværksætteri forstået i bred forstand – du kan være musiker, danser, eventarrangør, spejder, forretningsudvikler, sportsudøver eller noget helt syvende. Hvad du laver, og om du er ny eller erfaren i branchen, er ikke afgørende, så længe du har lysten og gåpåmodet til at udvikle dig og blive en del af et fællesskab med ligesindede kulturskabere.

Royalties Odense er et helstøbt kompetenceudviklingsforløb, der byder på 6 heldagssessions, inspirerende oplæg og workshops, profilmatchede mentorordninger, fællesprojekter, netværksaftener, sociale projektcaféer og meget andet. Forløbet varer et halvt år og er bygget op om fire kerneelementer:

Viden

Royalties byder på inspiration, teori og konkrete redskaber fra branchens dygtigste personer – om alt fra projektledelse, kommunikation og partnerskaber til jura, økonomi, forretningsudvikling og meget mere. Du vil møde knivskarpe folk, der har fingrene på pulsen, er eksperter på deres felter, og som ved, hvad det kræver at arbejde med kultur i den virkelige verden.

 

Praksis

For at få den nye viden ind under huden og tilegne dig en masse erfaring er forløbet bundet op på workshops, hvor du får mulighed for at prøve dine nye kompetencer af i praksis. Hele Royalties-forløbet leder op til to store fællesprojekter, som du selv skal være med til at skabe – fra idé til virkelighed – i fællesskab med dine med-royalister.

 

Sparring

En stor del af Royalties handler om at prøve ting af og få feedback på sine idéer og projekter – både fra resten af royalist-gruppen, men også fra udvalgte branchepersoner. Du vil blive matchet med en erfaren mentor fra dit foretrukne fagfelt i et tilrettelagt forløb, hvor du kan få vejledning og sparring på din karriere og dine projekter. Dertil afholder vi en række projektcaféer, hvor vi i fællesskab hjælper hinanden med pressetekster, udgivelsesplaner, fondsansøgninger og meget andet.

 

Netværk

Kernen i Royalties er fællesskab. Du vil ikke kun møde ligesindede og få kontakt med etablerede og succesrige personer fra branchen – du vil også blive inviteret ind i et fantastisk netværk, hvor folk inspirerer og hjælper hinanden med at lykkes både individuelt og kollektivt.

1. Kickoff & Teambuilding

Kickoff er grundlaget for en god start på Royalties. Her møder royalisterne hinanden for første gang og lærer om hinandens kompetencer og erfaringer igennem teambuilding og faciliteret netværkshygge. Derudover introduceres Royalties-forløbet og holdet bag, mens tidligere Odense Maker-deltagere slår vejen forbi og giver tips og råd. Aftenen rundes af med øl og vand.

2. Projektledelse & Projektstyring

For at kunne skabe, lede og udføre projekter er det essentielt at have styr på projektledelse og projektstyring. Der vil være fokus på, hvordan man kommer fra idéfase til eksekvering af projekter, særligt med fokus på at organisere og strukturere processen. Dagen vil byde på konkrete værktøjer og inspiration til at lede projekter i et komplekst miljø med høj fart og intensitet.

3. Fundraising & Partnerskaber

På Royalties har vi et stort fokus på, hvad det indebærer, hvad det kræver, og hvad det har af potentiale at arbejde med kommercielle partnere. Hvis man vil gøre karriere i kulturbranchen, er det en kæmpe fordel at vide, hvordan man skaber en bæredygtig forretning og skaber værdi for både nationale brands og små kulturprojekter – uden at gå på kompromis med hverken sin identitet eller integritet. Derudover vil du få gode råd og konkrete tips til fondsansøgninger og projektbeskrivelser.

4. Kontrakter & Rettigheder

Hvordan sikrer man, at der er styr på juraen, når man strikker kontrakter sammen til artister, leverandører og venues, og hvordan balancerer man venskaber og samarbejdspartnere i en professionel kontekst med økonomi involveret? Det er spørgsmål, vi vender på denne session. Vi vil komme gennem nogle af de vigtigste juridiske grundprincipper, som vil hjælpe dig i arbejdet med kulturens verden.

5. Kommunikation & Branding

Hvordan arbejder man med sit kulturprojekt, sin virksomhed eller sig selv som et brand? Hvordan promoverer man sin festival, forestilling eller forretning, og hvordan brænder man igennem med sine budskaber? Alle disse spørgsmål er altafgørende at have styr på, hvis man vil lykkes som kulturiværksætter. Dagen byder derfor på undervisning og øvelser i at arbejde med strategisk branding, professionelle kommunikationsstrategier og SoMe-kampagner.

6. Økonomi & Iværksætteri

I dag er det mindst lige så vigtigt at vide, hvordan man laver budgetter, årsafslutninger og momsregnskab, som det er at kunne udvikle en kreativ idé eller at afvikle en festival. Det er manges akilleshæl, men en af de vigtigste kompetencer for dit arbejde i kulturbranchen. Du får derfor gode og håndgribelige værktøjer til at sikre en sund økonomistyring af dit projekt, og du får et indgående indblik i, hvordan man arbejder med sit projekt som en virksomhed.